ГОЛОВНА ПРО КОЛЕДЖ АБІТУРІЄНТАМ СТУДЕНТАМ КОНТАКТИ
 ПРИЙМАЛЬНА КОМІСІЯ
5.05020202
5.05060101
5.05060301
5.05070101
5.04010601
5.03050801
СПЕЦІАЛЬНІСТЬ 5.03050801

ФІНАНСИ І КРЕДИТ

Ринкова система господарювання, яка формується в Україні, обумовлює зміну форм та методів управління економікою підприємств, організацій, установ, вимагає нових підходів до визначення їх місця та ролі у розвитку регіону. Розвиваються принципово нові форми господарювання, змінюється система економічних відносин із державою, власниками та працівниками.

Все це вимагає поліпшення фінансового стану суб'єктів господарювання усіх форм власності. За цих умов є потреба у сучасній, адекватній ринковій економіці, організації фінансової діяльності підприємств.

Коледж здійснює підготовку спеціалістів за спеціальністю 5.03050801 "Фінанси і кредит" з 2007 р. за денною формою навчання на базі загальної середньої освіти (9 класів). Нормативний термін навчання на денному відділенні складає 3 роки.
На першому курсі студенти вивчають дисципліни загальноосвітньої підготовки. Починаючи з другого курсу, навчання здійснюється за освітньо - професійною програмою підготовки молодшого спеціаліста.

Випускники відділення готуються до професійної діяльності на підприємствах різних галузей народного господарства, в управлінських структурах, на посадах:
-  біржового маклера,
-  брокера з цінних паперів,
-  бухгалтера,
-  дилера цінних паперів,
-  інспектора з інвентаризації,
-  інспектора з контролю за цінами,
-  інспектора з організації інкасації та перевезення цінностей,
-  інспектора митної служби,
-  інспектора обмінного пункту,
-  інспектора-ревізора,
-  касира-експерта,
-  кредитного інспектора,
-  молодшого державного інспектора,
-  ревізора,
-  страхового агента,
-  а також на інших посадах, що підлягають заміщенню молодими спеціалістами з вищою освітою.

Навчання в коледжі дає можливість молоді одержати спеціальність за фахом молодого спеціаліста з фінансів та перспективу подальшого навчання у ВНЗ ІІІ-ІV рівнів акредитації за інтегрованими навчальними планами зі скороченим терміном навчання.

ГОЛОВНА ПРО КОЛЕДЖ АБІТУРІЄНТАМ СТУДЕНТАМ КОНТАКТИ
МЕТА - Украина. Рейтинг сайтов