ГОЛОВНА ПРО КОЛЕДЖ АБІТУРІЄНТАМ СТУДЕНТАМ КОНТАКТИ
 ПРИЙМАЛЬНА КОМІСІЯ
5.05020202
5.05060101
5.05060301
5.05070101
5.04010601
5.03050801
СПЕЦІАЛЬНІСТЬ 5.04010601

ЕКСПЛУАТАЦІЯ АПАРАТУРИ КОНТРОЛЮ НАВКОЛИШНЬОГО ПРИРОДНОГО СЕРЕДОВИЩА

Підготовка фахівців зі спеціальності 5.04010601 "Експлуатація апаратури контролю навколишнього природного середовища" , яка акредитована за 1 (першим) рівнем акредитації (рішення Акредитаційної комісії України від 26 квітня 2013 року, протокол №103 ) здійснюється на відділенні автоматики теплових процесів.

Нормативний термін навчання складає:
- 3 роки 10 місяців на базі базової загальної середньої освіти (денна форма навчання );

Державний вищий навчальний заклад "Київський енергетичний коледж" здійснює підготовку спеціалістів за спеціальністю 5.04010601 "Експлуатація апаратури контролю навколишнього природного середовища " з 2013 року.

На першому та другому курсах (на базі базової загальної середньої освіти) студенти навчаються за програмою загальноосвітньої підготовки , а також, починаючи з другого курсу, за освітньо-професійною програмою, освітньо-кваліфікаційною характеристикою та навчальною програмою підготовки молодших спеціалістів.

Підготовка фахівців зі спеціальності 5.04010601 здійснюється педагогічним колективом у складі: викладачів, що мають звання "викладач - методист" - 40,8%, викладачів вищої категорії - 59%, першої категорії - 31%.

Студенти спеціальності "Експлуатація апаратури контролю навколишнього природного середовища" проходять навчальну практику в майстерні монтажу та ремонту засобів автоматики і контрольно-вимірювальних приладів, а технологічну і переддипломну практики на таких підприємствах: ТЕЦ-5, ТЕЦ-6, ТОВ "Єврореконструкція", "Енергоналадка Київенерго" ВАТ "Київенергоремонт", ЗАТ "Укренергомонтаж", Трипільська ГРЕС, Білоцерківська ТЕЦ, ЗАТ "Південтеплоенергомонтаж", в науково-дослідних інститутах "Київенергомонтажпроект", ВАТ "Інститут "Енергопроект" та в установах Державної екологічної інспекції.

Фахівець підготовлений до роботи за такими видами економічної діяльності:
- виробництво контрольно-вимірювальної апаратури;
- монтаж та установлення контрольно-вимірювальної апаратури;
- ремонт (спеціалізований) контрольно - вимірювальної апаратури;
- виробництво контрольно-вимірювальних приладів для промисловості;
- збір,очищення та розподілення води.

Випускники відділення підготовлені для професійної діяльності в галузі експлуатації апаратури контролю навколишнього природного середовища на діючих електростанціях та промислових підприємствах , як спеціалісти по експлуатації схем технологічних вимірювань, автоматичних систем регулювання, ремонту апаратури, яка використана у вищеназваних схемах, та мають кваліфікацію технік-оператор з електронного устаткування, а також можуть займати первинні посади:
- технік з автоматизації виробничих процесів;
- електромеханік дільниці;
- технік з налагоджування та випробувань;
- технік-конструктор (електротехніка);
- технік - лаборант (хімічні та фізичні дослідження)
- технік лаборант (біологічні дослідження);
- інспектор електрозв'язку;
- технік електрозв'язку

Після закінчення четвертого курсу та захисту дипломного проекту випускники мають можливість подальшого навчання у вищих навчальних закладах освіти ІІІ-ІV рівнів акредитації за скороченим терміном навчання. Для забезпечення безперервності освіти коледж уклав договори з Національним університетом харчових технологій (НУХТ), Національним технічним університетом України(КПІ), Національним авіаційним університетом,Національною академією управління та Харківською інженерно-педагогічною академією.

ГОЛОВНА ПРО КОЛЕДЖ АБІТУРІЄНТАМ СТУДЕНТАМ КОНТАКТИ
МЕТА - Украина. Рейтинг сайтов