ГОЛОВНА ПРО КОЛЕДЖ АБІТУРІЄНТАМ СТУДЕНТАМ КОНТАКТИ
 ПРИЙМАЛЬНА КОМІСІЯ
5.05020202
5.05060101
5.05060301
5.05070101
5.04010601
5.03050801
СПЕЦІАЛЬНІСТЬ 5.05020202

ОБСЛУГОВУВАННЯ АВТОМАТИЗОВАНОГО ТЕПЛОЕНЕРГЕТИЧНОГО УСТАТКУВАННЯ НА ЕЛЕКТРОСТАНЦІЯХ

Київський енергетичний коледж готує спеціалістів для енергетики України з 1988 року. Перший набір був здійснений в 1988 році за спеціальністю 0635 "Атоматизація теплових процесів на електростанціях".

В 1989 рокці замість спеціальності 0635 з'являється спеціальність 2101 "Атоматизація теплоенергетичних процесів на електростанціях".

З 1998 року спеціалістів для енергетики України коледж готує за спеціальністю 5.092504 "Обслуговування автоматизованого теплоенергетичного устаткування на електростанціях", з 2007 року за спеціальністю 5.05020202 "Обслуговування автоматизованого теплоенергетичного устаткування на електростанціях".

Навчання здійснюється за денною формою на базі базової загальної середньої освіти. Ліцензований обсяг прийому студентів на перший курс складає 90 осіб, в тому числі за держзамовленням 50 осіб. Підготовку студентів з вказаної спеціальності здійснює відділення автоматики теплових процесів.

Матеріально-технічна база повністю відповідає вимогам навчального процесу. Всі лабораторії і кабінети забезпечені необхідним обладнанням, приладами, інструментами, макетами, стендами.

Навчально-методичне забезпечення підготовки фахівців зі спеціальності 5.05020202 "Обслуговування автоматизованого теплоенергетичного устаткування на електростанціях" в повному обсязі забезпечує випуск фахівців названої спеціальності.

Випускники відділення готуються для професійної діяльності в галузі обслуговування автоматизованого теплоенергетичного устаткування на діючих електростанціях у цехах теплової автоматики та вимірювань як спеціалісти по експлуатації схем теплотехнічних вимірів, захисту та сигналізації, автоматичних систем регулювання, ремонту апаратури, яка використана у вищеназваних схемах та мають кваліфікацію технік з автоматизації виробничих процесів. Технік з автоматизації виробничих процесів призначається для роботи на електричних станціях, в монтажних, налагоджувальних організаціях, в проектних та науково-дослідних інститутах, в метрологічних службах на посадах техніка, майстра виробничої дільниці, а також на інших посадах, які підлягають заміщенню молодшими спеціалістами.

За роки існування спеціальності підготовлені більше ніж сімсот спеціалістів. Випускники відділення працюють після закінчення навчання на таких підприємствах: ТЕЦ-5, ТЕЦ-6, "Енергоремонт", "Теплові мережі", "Теплові розподільчі мережі", "Кабельні мережі", "Енергоналадка", "ДАРтеплоелектроцентраль", ВАТ "Київенергоремонт", ЗАТ "Укренергомонтаж", Трипільська ГРЕС, Білоцерковська ТЕЦ, ЗАТ "Південтеплоенергомонтаж", в науково-дослідних інститутах "Київенерго-монтажпроект", ВАТ "Інститут "Енергопроект". Щорічно близько 70% випускників відділення продовжують навчання у вищих навчальних закладах III-IV рівнів акредитації.

В коледжі на відділенні автоматики теплових процесів працює факультатив для подальшого скороченого навчання в Національному університеті харчових технологій на факультеті автоматизації та комп'ютерних систем.

ГОЛОВНА ПРО КОЛЕДЖ АБІТУРІЄНТАМ СТУДЕНТАМ КОНТАКТИ
МЕТА - Украина. Рейтинг сайтов