ГОЛОВНА ПРО КОЛЕДЖ АБІТУРІЄНТАМ СТУДЕНТАМ КОНТАКТИ
 ПРИЙМАЛЬНА КОМІСІЯ
5.05020202
5.05060101
5.05060301
5.05070101
5.04010601
5.03050801
СПЕЦІАЛЬНІСТЬ 5.05060101

МОНТАЖ І ЕКСПЛУАТАЦІЯ ТЕПЛОЕНЕРГЕТИЧНОГО УСТАТКУВАННЯ ТЕПЛОВИХ ЕЛЕКТРОСТАНЦІЙ

Київський енергетичний коледж здійснює підготовку спеціалістів для теплових електричних станцій з початку існування коледжу з 1956 року.

Спеціальність 5.05060101 "Монтаж і експлуатація теплоенергетичного устаткування теплових електростанцій" установлена Переліком напрямів і спеціальностей, за якими здійснюється підготовка фахівців у вищих навчальних закладах за відповідними освітньо-кваліфікаційними рівнями , введеного Постановою КМУ від 20.06.2007р. №839 та введено в дію МОНУ від 13.07.2007р №604.

Навчання здійснюється за денною і заочною формою навчання за державним замовленнямта на контрактній основі.

Випускники ПТУ зараховуються на споріднені спеціальності без сертифікатів за результатами фахового випробування (за скороченим терміном навчання).

Матеріально-технічна база повністю відповідає вимогам навчального процесу. Всі лабораторії і кабінети забезпечені необхідним обладнанням, приладами, інструментами, макетами і стендами. Навчально-методичне забезпечення підготовки фахівців зі спеціальності 5.05060101 "Монтаж і експлуатація теплоенергетичного устаткування теплових електростанцій" в повному обсязі забезпечує випуск фахівців названої спеціальності.

Підготовка молодих спеціалістів за спеціальністю здійснюється на теплоенергетичному відділенні, випускники якого готуються для професійної діяльності в галузі монтажу і експлуатації (обслуговування, ремонт і налагодження) теплоенергетичного устаткування теплових електростанцій і мають кваліфікацію технік-теплотехнік.

На відділенні налагоджена співпраця з науковими установами, вищими навчальними закладами III-IV рівня акредитації та підприємствами галузі. Ця співпраця дозволяє студентам мати бази практики, проходити стажування та працювати, використовуючи набуті знання, спілкуватися та переймати досвід професіоналів та після закінчення продовжити навчання ВНЗ III-IV рівня акредитації (за скороченим терміном без сертифікатів).
Студенти відділення беруть активну участь і здобувають призові місця в олімпіадах та конкурсах технічної творчості.

Технік-теплотехнік призначається для роботи на теплових електростанціях, в монтажних і проектно-конструкторських організаціях та науково-дослідних інститутах на посадах техніка, монтажника, машиніста парових турбін, машиніста енергоблоку, майстра виробничої дільниці.

З 1956 року було випущено тисячі молодих спеціалістів. Фахівці після закінчення коледжу працюють на підприємствах: ВАТ "Київенерго", ВАТ "Київенергоремонт", "Розподільчі теплові мережі", Київських ТЕЦ та інших підприємствах Міненерго і народного господарства України.

Практика підтвердила ефективність навчального процесу на відділенні - випускники мають високу професійну репутацію на вітчизняних ринках праці.

Відгуки керівників підприємств, де працюють випускники коледжу, підтверджують, що рівень їх теоретичної і практичної підготовки є достатнім для вирішення виробничих завдань на сучасному рівні, вони швидко адаптуються в реальних умовах виробництва. Після закінчення навчання випускники коледжу розподіляються на роботу за спеціальністю.

ГОЛОВНА ПРО КОЛЕДЖ АБІТУРІЄНТАМ СТУДЕНТАМ КОНТАКТИ
МЕТА - Украина. Рейтинг сайтов