ГОЛОВНА ПРО КОЛЕДЖ АБІТУРІЄНТАМ СТУДЕНТАМ КОНТАКТИ
 ПРИЙМАЛЬНА КОМІСІЯ
5.05020202
5.05060101
5.05060301
5.05070101
5.04010601
5.03050801
СПЕЦІАЛЬНІСТЬ 5.05070101

МОНТАЖ І ЕКСПЛУАТАЦІЯ ЕЛЕКТРОУСТАТКУВАННЯ ЕЛЕКТРОСТАНЦІЙ І ЕНЕРГОСИСТЕМ

Київський енергетичний коледж готує спеціалістів для енергетичних підприємств на електроенергетичному відділенні з 1956 року.

Практика підтвердила ефективність навчального процесу на відділенні - випускники мають високу професійну репутацію на вітчизняних ринках праці. Після закінчення навчання випускники коледжу розподіляються на роботу за спеціальністю.

Підготовка фахівців здійснюється згідно освітньо-професійної програми (ОПП) підготовки молодший спеціаліст у відповідності до освітньо-кваліфікаційної характеристики (ОКХ) техніка-електрика. Освітньо-професійна програма відповідає державним стандартам вищої освіти України, які розроблені провідними фахівцями відділенням.

Випускники електроенергетичного відділення підготовлені для професійної діяльності в галузі монтажу, експлуатації та ремонту електричного устаткування і засобів автоматики електростанцій та електричних мереж і мають кваліфікацію технік-електрик. Технік-електрик призначені для роботи на посадах техніка, майстра, а також на робітничих посадах, що підлягають заміщенню молодшими спеціалістами, на електричних станціях, підприємствах електричних мереж, у проектних, ремонтних та налагоджувальних організаціях.

Навчання здійснюється за державним замовленням та на контрактній основі.

До складу факультету входять три циклові методичні комісії, на яких працюють висококваліфіковані викладачі (50% мають вищу категорію та 32% від загальної кількості викладачів мають звання викладач-методист), які створюють методологічну базу для постійного вдосконалення змісту і форм навчального процесу.

Матеріально-технічна база повністю відповідає вимогам навчального процесу. Всі лабораторії і кабінети забезпечені необхідним обладнанням, приладами, інструментами, макетами, стендами.

На відділенні налагоджена співпраця з науковими установами вищими навчальними закладами ІII-IV рівня акредитації та підприємствами галузі. Ця співпраця дозволяє студентам мати бази практики, проходити стажування та працювати, використовуючи набуті знання, спілкуватися та переймати досвід професіоналів та після закінчення продовжити навчання ВНЗ III - І Рівня акредитації (за скороченим терміном без сертифікатів). Студенти факультету беруть активну участь і здобувають призові місця в олімпіадах та конкурсах технічної творчості. За останні роки три студента отримували Президентську стипендію та один - стипендію Верховної Ради України.

За роки існування спеціальності підготовлені біля трьох тисяч спеціалістів. Випускники відділення працюють на посадах, що відповідають кваліфікаційній характеристиці на таких станціях як Хмельницька АЕС, Ровенська АЕС, Південноукраїнська АЕС, Запорізька АЕС. та на підприємствах ВАТ "Південтеплоенергомонтаж". ВАТ "Київенергоремонт". Київська ТЕЦ-5, ТЕЦ-6, АЕК "Київенерго" та на інших підприємствах Міненерго та народного господарства України. Щорічно близько 85% випускників відділення продовжують навчання у вищих навчальних закладах III-IV рівнів акредитації. З кожним роком кількість випускників, які продовжують навчання в університетах зростає.

ГОЛОВНА ПРО КОЛЕДЖ АБІТУРІЄНТАМ СТУДЕНТАМ КОНТАКТИ
МЕТА - Украина. Рейтинг сайтов